woord eerste graad

Woordatelier – eerste graad

eerste en tweede leerjaar

Aan de hand van woord- en situatiespelletjes, improvisatie en korte tekstjes leren de kinderen volop genieten van het praten en spelen voor elkaar of voor een publiek.