Zorgvisie

Onze academie heeft zes uitgangspunten met betrekking tot leerlingbegeleiding en zorg: iedereen is welkom (1), brede leerlingenbegeleiding (2), leerlingenbegeleiding voor élke leerling (3), een warm en verbindend leef- en leerklimaat (4), leerlingenbegeleiding als gedeelde verantwoordelijkheid (5)  en verbindend samenwerken met (niet-Nederlandstalige) ouders (6).

Binnen onze academie wordt leerlingenbegeleiding georganiseerd volgens drie fases: brede basiszorg, verhoogde zorg en Individueel Aangepast Curriculum (IAC). We doorlopen deze fases stapsgewijs. Zorgnoden worden opgevraagd bij de inschrijving of deze worden door de betrokkene leraars gedetecteerd. Nadien worden de zorgnoden gedetailleerder in kaart gebracht door de zorgcoördinator.

Meer informatie over onze uitgangspunten en organisatie omtrent leerlingenbegeleiding vind je in onze visie op leerlingenbegeleiding en zorg.

Zorgcoördinator: eline.accoe@academielebbeke.be