Muziektheorie pop&jazz 3de graad

De les muziektheorie pop&jazz is een ondersteunend vak voor de leerlingen Pop & Jazz.  Men leert alles over toonladders, akkoorden, voicings… De leerlingen maken basisarrangementen zoals het schrijven van een baspartij of een guidetonelijn. Wie zijn kennis nog meer wil verbreden of arrangementen wil leren maken voor een band kan in de vierde graad Muziektheorie Pop&Jazz 4de graad volgen.