AMC Pop & Jazz (JALM)

In de lessen AMC Pop & Jazz (JALM)  worden stap voor stap toonladders en akkoorden aangeleerd, zodanig dat men meer inzicht krijgt in wat men speelt. De lessen worden aangepast aan het niveau van elke leerling. Wanneer men de opbouw van de akkoorden en toonladders goed onder de knie heeft, worden er arrangementjes voor de verschillende instrumenten in een band gemaakt. Men leert een baslijn, een drumpartij, of een guidetonelijn noteren voor de blazers, etc.