Folk zamenzang

In het vak Samenzang wordt een basis-stemtraining gecombineerd met een brede interesse en inleving in verschillende stijlen. Daar wordt creatief mee omgesprongen. Van sommige liederen worden er meerstemmige partituren meegebracht, maar vaak worden de liederen aangeleerd op het gehoor. Soms worden de verschillende stemmen aangeleerd, soms worden de zangers uitgedaagd om zelf een stemmen-arrangement te zoeken. Hier en daar wordt er ook kans geboden op het zingen van een solo, voor wie daar zin in heeft. Er wordt veel aandacht besteed aan het smeden van een ‘groep’ om zo tot schitterende samenzang te komen.

Jaarlijks zingen we voor Kerst of bij driekoningen een concert op verschillende locaties. We zingen op ons jaarlijks ‘folkbal’ en doen hier of daar nog projectmatige concerten.