Uurroosters en afwezigheden

UURROOSTERS

De (voorlopige) uurroosters voor het schooljaar 2023-2024 zijn hieronder beschikbaar.
Deze uurroosters zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Uurrooster DANS – klik hier
Uurrooster MUZIEK (eerste graad) – klik hier
Uurrooster MUZIEK (tweede graad jongeren) – klik hier
Uurrooster MUZIEK (tweede graad volwassenen) – klik hier
Uurrooster MUZIEK (derde graad jongeren) – klik hier
Uurrooster MUZIEK (derde graad volwassenen) – klik hier
Uurrooster MUZIEK (vierde graad vertolkend) – klik hier
Uurrooster MUZIEK (vierde graad creërend) – klik hier
Uurrooster WOORD – klik hier
Uurrooster BEELD – klik hier

AFWEZIGHEDEN

Een leerling moet nog steeds minimum twee derde van de lessen aanwezig zijn om bij verificatie geteld te worden als ‘regelmatige leerling’. Een gewettigde afwezigheid telt mee als ‘aanwezig’. Wat geldt als gewettigde afwezigheid is wel enigszins veranderd. Onder gewettigde afwezigheid wordt verstaan:

  • Afwezig wegens ziekte. Dit is vanaf dit schooljaar enkel gewettigd met een geldig medisch attest.
  • Van rechtswege gewettigd afwezig: details hierbij kan je vinden in dit document. Een attest is hier steeds vereist.
  • Wanneer bv een aantal leerlingen uit eenzelfde school op bosklassen zijn, dan kan de directie één attest voorzien, met vermelding van de namen van de verschillende leerlingen.
  • Door de academie gewettigd afwezig: zonder attest, max. 3X.
  • Dit kan bv gaan over afwezigheid wegens ziekte zonder medisch attest.
  • Alle andere afwezigheden worden als ‘onwettig’ beschouwd.

Wanneer je een afwezigheid via mail meldt aan het secretariaat, graag onmiddellijk – indien van toepassing – het juiste attest bijvoegen.

Neem zeker onze informatiebrochure door.