folkkoor en folkensemble

In het folkkoor wordt een basis-stemtraining gecombineerd met een brede interesse en inleving in verschillende stijlen. Daar wordt creatief mee omgesprongen. Van sommige liederen worden er meerstemmige partituren meegebracht, maar vaak worden de liederen aangeleerd op het gehoor. Soms worden de verschillende stemmen aangeleerd, soms worden de zangers uitgedaagd om zelf een stemmen-arrangement te zoeken. Hier en daar wordt er ook kans geboden op het zingen van een solo. Er wordt veel aandacht besteed aan het smeden van een ‘groep’ om zo tot schitterende samenzang te komen.

We zingen net voor Kerst of op driekoningen een concert op verschillende locaties. En natuurlijk zijn we erbij op het jaarlijkse folkbal.